என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Friday, December 25, 2015

கனவும் கைவிட்டது
காதல் கசந்ததால்,
உழைப்பு உயர்த்திவிடும்
காணும் கனவும் கைக்கூடும்..

No comments:

Post a Comment