என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Friday, December 25, 2015

மார்பகம்

அழகூட்டும் உறுப்பாக்கி
அறுத்து சீராக்க தயங்காத
அற்ப கவச்சியில் ஆனந்தமோ...
மானுடம் தொடர பாலூட்டும் அங்கம் ,
ஆராயிச்சி கூடமாக்கிய காமகண்கள்,
காட்சிப்படுத்தி பொருளீட்டும் ஊடகங்கள்,
பாலூட்ட மறந்துபோன நவீன தாய்கள்....

படைப்பின் பொருள் மறந்து,
போதையில் சொக்கிபோகும்
இச்சையின் கச்சையாய்
மாறிப்போனதோ மார்பகம் இன்று...
- கவிதா பூக்கள் பாலா

No comments:

Post a Comment