என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Friday, December 25, 2015

தாலாட்டு

சிறகுகள் சிறைப்படுமோ
வானவெளி கனவாகுமோ
வாழ்வும் காட்சியாகுமோ
(ஏன் பிறந்தாய் )
பிறந்த கிளிக்கு - இப்படியும்
தாலாட்டுமோ தாய்பறவை...
Like

No comments:

Post a Comment