என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Friday, December 25, 2015

சற்றே தணிகிறது ..

சில்லென்ற மழைச்சாரல்
சிலிர்த்திட்ட காலைவேளை ,
காற்றோடு செல்ல சண்டையிடுகின்றது
மனங்களில் தண்ணீர் கவலை
சற்றே தணிகிறது ..

No comments:

Post a Comment