என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Friday, December 25, 2015

''கனவு''

கனவு பொய் இனிமை
நிகழ்வு உண்மை கசப்பு
நிஜத்தை மறந்து
மாயையில் மனிதயினம்..
வலி ஒடிக்கும் பிடியோ..
''கனவு''

No comments:

Post a Comment