என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Friday, December 25, 2015

' 'மழை ''

கருவானம் கண்கலங்குது,
நிலவுக்காதலியை தொலைத்துவிட்டு....
' 'மழை ''

No comments:

Post a Comment