என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Friday, December 25, 2015

துணையற்றவர்

விதவை என்ற சொல்லெடுத்து
வீதியில் வீசி போகிக் கொண்டாடுங்கள்...
துணையற்றவர் என்றே இருபாலருக்கும்
பொதுவாய் அழைத்திடுங்கள்...
புதுவாழ்க்கை தொடங்கியே
இழந்த வாழ்வை மீட்டெடுங்கள்...
சிறிய வாழ்வும் சிறப்படையும்....

No comments:

Post a Comment