என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Friday, December 25, 2015

என்னன்பே !...

இதயத்தில் கீறிவிட்ட உன்சொல்லம்பு,
இரத்தத்தில் மிதக்குது நினைவலைகள்,
படக்கோட்டியாய் எனை மீட்டுடுவாயா
என்னன்பே !...

No comments:

Post a Comment