என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Thursday, December 24, 2015

ஒரு தோழியின் வரிகள்

ஒவ்வொரு இதயத்துடிப்பும்
உன் பிரிவின் வலியை
உணர்த்திக்கொண்டே இருக்கும்,
என் நெஞ்சத்தில் நம் காதல் வாழும் வரை..

No comments:

Post a Comment