என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

புத்தகங்கள்

கவி பேரரசு வைரமுத்துவின் வைரம் பாய்ந்த வரிகளில்
தைத்த தன்னபிக்கை கவசம் "தண்ணீர் தேசம்   " 
Download here  click photo