என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Friday, December 25, 2015

காதல் நினைவுகள்

உன் இதயத்தில் உறங்கிப்போன நம் காதல் நினைவுகள்,
இன்றும் உறங்காமல் செய்கிறதடி என்னை....

No comments:

Post a Comment