என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Friday, December 25, 2015

தண்டணை

தூண்டுதலுக்கு தண்டணை உண்டாமே !
பார்க்க தூண்டும் உன் அழகிற்கு ????.....

No comments:

Post a Comment