என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Friday, December 25, 2015

விரட்டி வரும் துன்பம் ,
பிடித்துவிடாது ஓடும் இன்பம்,
வாழ்க்கை வட்டத்தில்,
கோகோ விளையாடு..

No comments:

Post a Comment