என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Thursday, December 24, 2015

இதமான மனநிலை இல்லாதபோதும்,
இருப்பதாய் நினைக்கும் மனமிருந்தால்,
வாழ்க்கை சுமூகமாய் கடந்துவிடும்...

No comments:

Post a Comment