என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Thursday, December 24, 2015

குழந்தையின் அன்பு...

உடைத்திட நினைக்கும் உறவையும்
உயிரோட்டமாய் வைக்கும் சக்தியே

குழந்தையின் அன்பு...

No comments:

Post a Comment