என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Friday, December 25, 2015

காகம்

விரட்டிடும் காகம் வத்தல் காயிது,
கூவி அழைக்கும் காகம்,
விரதத்துல வயிறு காயிது...

No comments:

Post a Comment