என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Friday, December 25, 2015

நிர்வாணமாய் அலைகிறது

நிர்வாணமாய் அலைகிறது எங்கள் வாழ்க்கை
நிவாரணங்களை தேடி...
- ஏழைகளின் மனக்குமுறல்

No comments:

Post a Comment