என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Thursday, April 11, 2013

 என்கண்களும் அழகானது !!

 ஆள்காட்டிய விரலாய் உருமாறி  என்கண்கள் !,
என்னவளை எனக்கு சுட்டிகாட்டிய  நொடிபொழுது முதல்,
என்கண்களும் அழகானது  .........

- கவிதை பூக்கள் பாலா