என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Wednesday, March 21, 2012

நீ என் காதலி
 விழிகள் தேடிய காதல்
உணர்வில் வீழ்ந்ததடி உன்னில்,
உறவுகளின் மொத்தமாய் நீயடி ,
இன்று அதனினில் எனக்கு  நீ யாரடி !
தெரிந்தால் சொல்லிடு விரைவினில் ,
இல்லை, என் மனம் பிதற்றும்
 நீ என் காதலி என்று ............

- கவிதை பூக்கள் பாலா