என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Friday, December 25, 2015

'' தந்தை ''

கருவாக்கி, கரம்பிடித்து வளம்வந்து,
உன் நிழலாகி, நிழல்தந்து,
தேய்ந்து, நீ தேயாது புன்னகைக்க,
தோள்சுமக்கும் சன்மானமற்ற
கடவுளடா '' தந்தை ''

No comments:

Post a Comment