என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Saturday, January 1, 2011

ரோஜா புன்னகை...
ரோஜாவுக்கு
இந்த ராஜா மீது காதலா .....
இல்லை உன் கூந்தலோடு உறவாட ஆவலா .....
என்னை பார்த்தும் புன்னகைக்கிறது ... ..

No comments:

Post a Comment