என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Wednesday, December 8, 2010

பயணங்கள் முடிவதில்லை ...

சிந்தித்தால்
உள்ளம் சிறக்கும்
சிரித்தால் சிந்தனை சீர்படும்
சிந்தனை சீர்பட்டால்
நேர்கொண்ட பார்வைவரும்
பார்வை தெளிவானால்
பயணங்கள் முடிவதில்லை ... - பாலா .

No comments:

Post a Comment