என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Wednesday, December 15, 2010

இசை

 
 


இசை மனிதனை மட்டும் மல்ல

அனைத்து உயிர்களையும்

ஆனந்தத்தில் அரவனைக்கும்

முகவரியற்ற  முகமில்லா

 கடவுள்....................( அன்பே சிவம் , )

                                   - பாலா 

No comments:

Post a Comment