என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Tuesday, December 21, 2010

புன்னகைபல நூறு மையில் நடை பயின்றேன்
உன் கடைக்கண் பார்வைக்காக ,
நீ மெல்ல புன்னகைத்தாய்,
கடந்த தூரம் கடுகாய் போனது !!!..... .

No comments:

Post a Comment