என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Monday, December 6, 2010

யாருக்கும் தெரியாமல் .........


உன்பெயரையே வைத்துவிட்டேன்
காதலனே ! என் குழந்தைக்கு ...- நான்
உனை கொஞ்சவும் முடியும்
நெஞ்சினில் சுமக்கவும் முடியும்
யாருக்கும் தெரியாமல் ........ - பாலா

1 comment: