என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Sunday, December 12, 2010

முத்தம்காலை விழித்தது முதல்
உனை சுற்றிய வந்த சூரியனை
நீ மனமிறங்கி அனைத்து
முத்தமிட்டையோ பூமியே !
முத்தத்தில் முகம் சிவந்து
இமை மூடிமயங்கி போனானே !
எங்களுக்கு இரவை வழங்கி ........
- பாலா

No comments:

Post a Comment