என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Wednesday, December 8, 2010

வயிற்று பசி ..........

தினம் ஒரு (கள்ள) காதலனை தேடினேன்
என் உடல் பசியை தனிப்பதற்கல்ல ......
என் தொப்புள் கொடிகளின் ( குழந்தைகள் )
வயிற்று பசியை போக்க ..........

No comments:

Post a Comment