என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Wednesday, December 8, 2010

சுகமான இம்சைபேருந்திற்கு காத்திருப்பதும்
சுகமான இம்சை ஆனது ,
காத்திருப்பது உனக்காக என்பதால் !

No comments:

Post a Comment