என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Monday, November 3, 2014

மீட்டா இரவின் மெல்லிசை

உன் விரல்கள் மீட்டிய நாதாங்களின் ஓசை
மீட்டா இரவின் மெல்லிசை(கனவு) தானோ !!!
- கவிதை பூக்கள் பாலா

No comments:

Post a Comment