என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Wednesday, November 5, 2014

வசந்தத்தின் விலாசம் .....
-------------------------------
வித்தைகள் பல பயின்றேன்
விசாலமான அறிவும் ஆய்தரிந்தேன்  
கனவுகள் கண்டு வந்தேன்
நேர்வழி மட்டுமே நலமென்றேன்
வாழ்க்கை வீதியில்
வசந்தத்தின் விலாசம்
தெரியாமல் தவித்தேன்.....
பணமெனும்
துடுப்பு சீட்டு இல்லாததால் ..........

- கவிதை பூக்கள் பாலா

No comments:

Post a Comment