என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Tuesday, November 11, 2014

இதழின் ஓரம் சிவந்த தடம் ......

தழின் ஓரம்
சிவந்த தடம்
காரணம் யாதென்று
வினவும் பார்வைகள்

கலங்கப் பார்வை
ஏளனப் பார்வை
ஏக்கப் பார்வை
காமப்பார்வை
கனிவுப்பார்வை
நக்கல் பார்வை
காரணம் ஒன்றேதான்

சினம் தடம் பதித்தது
பற்கள் உதவியது .........

- கவிதை பூக்கள் பாலா

No comments:

Post a Comment