என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Sunday, November 23, 2014

வார்த்தை வதம்

குதித்து ஆர்பரிக்கும்
குற்றாலமான மனதில்...
கல்லெறிந்த குலமாய்
மாறிய நிமிடம்..
உன் வார்த்தை வதம்
செய்த கொண்டிறிருகிறது.....

- கவிதை பூக்கள் பாலா

No comments:

Post a Comment