என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Tuesday, November 4, 2014

இதயம் ....

இதயமும்
விழிகளும்
சண்டையிட்டது. 
நீ கபடம் செய்கிறாய் 
வலிகளை நான் சுமக்குறேன் ...
இதயம்  .....

- கவிதை பூக்கள் பாலா

No comments:

Post a Comment