என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Friday, November 5, 2010

வானவில்

இயற்கை
படைத்த உலகில் நீயும் ஒரு மாயை
அரைவட்டம் உன் உடல் தோற்றம்
பல வண்ணம் உன் உடை அலங்காரம்
வானுலகின் நுழைவாயில் தோரணமும் நீ ..
வேற்றுமையில் ஒற்றுமையின் அடையாளமா நீ
வானுலகின் போர் ஓய்ந்த அறிகுறியா நீ
வெண்ணிலாவில் குளிக்கும் தேவதைகளின்சேலை குவியலா நீ
விண்ணுலக கூட்டணி கட்சி கொடியோ நீ
வண்ணங்களின் பூர்வீகம் நீ தானோ
ராமனும் ஒடிக்க முடியாத வில்லும் நீயோ
வாலிபர்களின் ( கவிஞ்சர்கள் ) கனவு நாயகியும் நீயா ?
- பாலா

No comments:

Post a Comment