என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Thursday, November 4, 2010

எல்லாம் ஒரு விளம்பரம் தான் ..அழகின் முகவரி ,
ஆகாயத்தின் ஆர்பரிப்பு
ஆழ் கடலின் முத்து ( சொத்து )
ஆடவரின் அல்லி ( அழகிய )
காற்றின் தென்றல் ( புயல் இல்ல )
மலைகளில் காஷ்மீர் (பழைய )
புல்நுனியின் பனித்துளி ( பனி காலத்துல )
அமிழ்தத்தின் சுவை ( தெரியாது )
பூக்களில் மல்லி ( முள்ளு இல்லப்பா )
மணங்களில் மண்மணம் ( தாய் )
நட்பிலே கர்ணன் ( உயிரை எல்லாம் கேட்டபடாது )
அகத்திலே அன்பு ( காசாபணமா )
வெளிலே வேங்கை ( வீட்டுக்குள்ள மட்டும் )
எல்லாம் நான்தாப்பா ..... ஹி .... ஹி . ...ஹி ...
எல்லாம் ஒரு விளம்பரம் தான் ..

No comments:

Post a Comment