என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Thursday, November 18, 2010

புன்னகை


புன்னகைக்கும் புது மலரே !
புதிர் போடும் புன்னகையே !
எத்தனையோ மாற்றங்களை
உருவாக்கும் புன்னகையே !
கன நேரம் மகிழ்ச்சியுறும் இதயத்தில்
இடையிடையே சஞ்சலிக்கும் புன்னகையே !
பதில் விளங்கா புன்னகையே !
பரிதவிக்கும் உன் எதிர் முனையே ! - பாலா

No comments:

Post a Comment