என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Sunday, November 28, 2010

குழந்தை அழகு


புன்முருவும் புது மலரே !
புதுமையான அரும் மலரே !
வெறுமையான அகமகிழ்வே !
யுக ஆனத்தின் உச்ச மலரே !
கபடம் இல்ல கவிதை மலரே
என் கண் மலரே !
உனக்காக இந்த கவிதை மலரே ! - பாலா

No comments:

Post a Comment