என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Friday, November 5, 2010

விலை மாதர்கற்பிற்கு விடுதலை வாங்கி கொடுத்தவர்கள்
விரும்பாத விருந்திற்கும் வரவேற்பவர்கள்

No comments:

Post a Comment