என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Friday, November 26, 2010

கன்னத்தில் முத்தமிட்டால்

கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் !!!


கன்னத்தில் முத்தமிட்ட காதலியே !
அடுத்து உதடாக இருக்குமோ !
என துடித்த என் இதய துடிப்புகள் ,
நீ கண் சிமிட்டி , உன் விரல் தொட்டு
முகம் தூக்கி கண் ஊடுருவிய பார்வை ,
எனை சம்பட்டியால் அடித்ததடி காதலியே !
காதல் (பாசம் ) அளவற்று இருக்கும் போது,
காமம் எதுக்கடா என் காதலனே ! என்று
சொல்லாமல் சொல்லி விட்டாயடி என்னவளே !
செருக்கோடு நீ நடந்துகொள்ளும் கண்ணியமே
என்னுள் என்றும் உன் நிழல் பதித்ததடி - பாலா

No comments:

Post a Comment