என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Friday, November 5, 2010

மறந்து போனது என் வாழ்க்கை


நீ கண் அசைத்தாய் என் கனவுகள் மாறிப்போனது
நீ நெருங்கினாய் என் சுயசிந்தனை அற்று போனது
நீ காதலன் என்றாய் என் கனநேரங்கள் நீண்டு போனது
நீ என் உறவு என்றாய் என் உறவுகள் உதரி போனது
நீ வாழ்க்கை என்றாய் அது நீ தான் என்றேன்
நீ உலகம் பெரியது என்றாய் ,
யுகமே உன்னால் சிறியது என்றேன்
நீ மறந்து விடு என்றாய் ,மறந்து போனது என் வாழ்க்கை .
- பாலா

No comments:

Post a Comment