என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Saturday, October 11, 2014

இரவு வணக்கங்கள் :


விழிகளின் ஏக்கம் காதலிக்காக மட்டும் அல்ல .......
தூக்கத்திற்கும் தான் ...........
- கவிதை பூக்கள் பாலா

No comments:

Post a Comment