என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Monday, October 13, 2014

நினைவுகள் ! ( கனவுகள் )

 
சாட்சிகள் இல்லா  காட்சிகள் நிறைத்தது நினைவுகள் - அதில்
உண்மையும் பொய்மையும் கலந்திருப்பது கனவுகள்  .......

- கவிதை பூக்கள் பாலா

No comments:

Post a Comment