என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Sunday, October 12, 2014

புத்தகம் :


 ஞானம் பெற புரட்டப்  பட்ட என் பக்கங்கள் - இன்று
விழிகள் ஓய்விற்கு புரட்டப் படுகின்றதே ! -

- கவிதை பூக்கள் பாலா

No comments:

Post a Comment