என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Thursday, October 30, 2014

காதல் என்ன யாசித்து பெறுவதா ?

பெண்ணே!
நீ  சிரிப்பது என்னை பார்த்தா ?
இல்லை என் நிலையை பார்த்தா ?
- கவிதை பூக்கள் பாலா

 

No comments:

Post a Comment