என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Thursday, October 30, 2014

பயணிப்பது கடினமே !.......

இதயமே நீ  இல்லாமல் போ ..
இரக்கமே நீ  தொலைந்து போ ..
சினமே நீ சிதைந்து போ
சுயமே என்னுள் சூம்பி போ
நினைவே நீ அற்றுப்போ ...
அன்பே நீ அனாதையாகிப்  போ
பொறுமையே நீ உச்சம் போ..

பண நாயகமான இவ்வுலகில்
இப்படியாய் மாறவில்லை எனில்
இனிபயணிப்பது கடினமே !.......

- கவிதை பூக்கள் பாலா

No comments:

Post a Comment