என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Friday, September 17, 2010

நண்பேண்டா ! என் நண்பேண்டா !

நண்பேண்டா ! என் நண்பேண்டா ! என்று அறிமுகம் செய்த போது
அகம் மகிழ்ந்தேன் நண்பா !
அடிஆளோடு கந்துவட்டிகாரன் வந்து,
என் அகம் நேக நைய புடைத்த போது தான் விளங்கியது ,
நீ சொல்லியத்தின் அர்த்தம் .

No comments:

Post a Comment