என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Wednesday, September 8, 2010

இவள்தான் என் காதலியோ !!!

கண்ட கனவுகள் எல்லாம் நிஜங்கள் ஆவதில்லை !,
கண்ட காட்சி எல்லாம் ஆழ் மனதில் நிற்பதில்லை !
கண்ட பெண்ணெல்லாம் காதலியாய் மாறுவதில்லை !
கண்ட நிமிடம் முதல் உன்னை மட்டும் ஏனோ !
என் மனம் மறக்கவில்லை !!!!

No comments:

Post a Comment