என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Thursday, August 28, 2014

கனவுகளை சுமக்கும் கருவி

பெற்றோர்கள் தன்  கனவுகளை சுமக்கும் கருவியாய்  பிள்ளைகளை  பாக்காத வரை , பெற்றோர் குழந்தைகள் பந்த பாசம் (உறவு) கெட்டு போகாது ........
- கவிதை பூக்கள் பாலா

No comments:

Post a Comment