என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Wednesday, February 13, 2013

தொடுமோ விடியலை

வலிகளின் துடிப்பு கொல்லுமோ  இரவை ,
நீளும் இரவு தொடுமோ விடியலை,
விதியே என்செய்வாய் !
என்று ஏங்கி  தவிக்கும் கண்களின் இமைகள் ................
- கவிதை பூக்கள் பாலா 

No comments:

Post a Comment