என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !

என் தமிழ் பேசும் நெஞ்சங்களே !
. நண்பர்களே என் எண்ண பகிர்வில் குற்றம், குறைகள், பாராட்டுகள், விமர்சனங்களை பதிவு செய்யவும் .
- உங்கள் நண்பன் பாலா ....

Sunday, August 15, 2010

வாழ்க்கை சூழல் என் எழுத்தை தடுத்தது, எழுதியதை பதிய என் வேலை தடுகிறது . முடியும் என்றால் முடியும் !!!


என் புத்தகத்தில் பதிந்த என் கனவுகளை (எழுத்துகளை ) என்று தான் என் வலைபதிவகுமோ ! காலமே ! பதில் சொல் , நேரமே விடை சொல்

No comments:

Post a Comment